تا پایان دولت سیزدهم در تأمین کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی خودکفا می شویم

تا پایان دولت سیزدهم در تأمین کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی خودکفا می شویم:وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجه مطلوبی به موضوع تکمیل زنجیره ارزش…

ادامه خواندن تا پایان دولت سیزدهم در تأمین کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی خودکفا می شویم

جایی بهتر از سرمایه گذاری در طرح های تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیست

جایی بهتر از سرمایه گذاری در طرح های تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیست:وزیر نفت با بیان اینکه جلوگیری از خام‌فروشی راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی ندارد، گفت: جایی بهتر…

ادامه خواندن جایی بهتر از سرمایه گذاری در طرح های تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیست

دستگاه ها، صنعتگران و سرمایه گذارانی که می‌توانند صنعت پتروشیمی را یاری کنند وارد میدان شوند

دستگاه ها، صنعتگران و سرمایه گذارانی که می‌توانند صنعت پتروشیمی را یاری کنند وارد میدان شوند:معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آستانه هشتم دی؛ روز…

ادامه خواندن دستگاه ها، صنعتگران و سرمایه گذارانی که می‌توانند صنعت پتروشیمی را یاری کنند وارد میدان شوند