اشتغال بیش از ۸۰ درصدی نیروهای بومی در پتروشیمی اسلام آباد

اشتغال بیش از ۸۰ درصدی نیروهای بومی در پتروشیمی اسلام آباد:

روابط عمومی پتروشیمی اسلام آباد غرب طی اطلاعیه اعلام کرد :بکار گیری نیروهای پیمانکاری مطابق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت نفت ، در دست انجام است و به ترتیب بر اساس واجدین شرایط شهرستان اسلام آباد غرب و در اولویت بعدی استان کرمانشاه اقدام می شود.
به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اسلام آباد غرب؛  در حال حاضر ۲۹۲ نفر در سایت پتروشیمی اسلام آباد غرب مشغول بکار هستند که مطابق شماره ملی و محل تولد شناسنامه ، ۷۰ درصد نیروها ، بومی شهرستان اسلام آباد غرب و در مجموع   ۸۳ درصد بومی استان کرمانشاه می باشد .
با توجه به اینکه طرح ملی زنجیره پروپیلن بر پایه دانش فنی ایرانی است و انتخاب پیمانکاران بر اساس مقررات سازمان برنامه و بودجه و آیین نامه کمیسیون معاملات دولتی صورت می پذیرد شرکتهای صاحب صلاحیت کشوری بکار گرفته می شوند و طبیعی است که از کادر مدیریت خود در پروژه ها استفاده نمایند لذا کمتر از ۱۷ درصد کادر مدیریتی غیر بومی در سایت پتروشیمی اسلام آباد غرب حضور دارند .
لازم بذکر است که شرایط بکار گیری فوق صرفا مربوط به دوره طرح می باشد و ضوابط بکار گیری نیروی انسانی در  دوران بهره برداری  ، از طریق آزمون و مطابق مقررات مربوطه انجام خواهد شد.

1400/09/28

 

دیدگاهتان را بنویسید