بازدید آقای محمدی نژاد مدیر عامل محترم بانک تجارت استان کرمانشاه و آقای مهندس بساق زاده عضو محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح زنجیره ارزش پروپیلن اسلام آباد غرب:

بازدید آقای محمدی نژاد مدیر عامل محترم بانک تجارت استان کرمانشاه و آقای مهندس بساق زاده عضو محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح زنجیره ارزش پروپیلن اسلام آباد غرب

آقای مهندس بساق زاده عضو محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روند پیشرفت طرح زنجیره ارزش پروپیلن اسلام آباد غرب بازدید نمودند .در این بازدید آقای مهندس پلاسعیدی مدیر عامل محترم پتروشیمی اسلام آباد غرب ، روند پیشرفت طرح زنجیره ارزش تولید پروپیلن از گاز طبیعی را تشریح نموده و اعلام نمودند با گذشت ۸ ماه از صدور مجوز اجرای طرح دانش بنیان اسلام آباد غرب و با همت پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و متخصصین ایرانی ، مهندسی طرح رو به  اتمام است و بزودی در بخشی از جبهه های کاری وارد مرحله نصب می شویم .
آقای مهندس بساق زاده نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده از دست اندر کاران پروژه تشکر نمودند .
همچنین آقای محمدی نژاد زمینه های همکاری بانک تجارت استان را تشریح نمودند .

1400/08/12

دیدگاهتان را بنویسید