استاندار کرمانشاه: اجرای پروژه GTPP نقطه عطف صنعت نفت در اسلام آباد غرب است

استاندار کرمانشاه:اجرای پروژه GTPP نقطه عطف صنعت نفت در اسلام آباد غرب استاستاندار کرمانشاه گفت: اجرای طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در پتروشیمی اسلام آباد غرب, نقطه عطف…

ادامه خواندن استاندار کرمانشاه: اجرای پروژه GTPP نقطه عطف صنعت نفت در اسلام آباد غرب است