بازدید امام جمعه محترم اسلام آباد غرب از پتروشیمی شهرستان

بازدید ویژه امام جمعه محترم اسلام آباد غرب از روند کاری پتروشیمی شهرستان:به گزارش روابط عمومی پتروشیمی 🔷 روز دوشنبه  امام جمعه محترم اسلام آباد غرب با جمعی از همراهان خود…

ادامه خواندن بازدید امام جمعه محترم اسلام آباد غرب از پتروشیمی شهرستان