تاکید بهزاد محمدی بر لزوم شتاب در ساخت طرح ملی و راهبردی پتروشیمی اسلام آباد غرب

تاکید بهزاد محمدی بر لزوم شتاب در ساخت طرح ملی و راهبردی پتروشیمی اسلام آباد غربمعاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن بازدید از طرح راهبردی GTPP…

ادامه خواندن تاکید بهزاد محمدی بر لزوم شتاب در ساخت طرح ملی و راهبردی پتروشیمی اسلام آباد غرب