جلسه SIL طرح GTPP با حضور کارفرما ، صاحب تکنولوژی- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مشاور- شرکت دانشگران صنعت پژوه با حضور جناب آقای مهندس پلاسعیدی مدیر عامل محترم طرح پتروشیمی اسلام آباد غرب ( GTPP) برگزار گردید.