فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار(شرکت ملی صایع پتروشیمی)

 

 
 
99/11/28
 

 

 

 

انتخاب مهندس مشاورفعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز طرح
 • ۰
  نوبت اول/دوم

  آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (SQCB) (کد فراخوان ستاد: 2099092052000041 )

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدین‌وسیله از شرکت‌های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.

  کلیه‌ی مراحل برگزاری فرآیند انتخاب مشاور از دریافت اسناد تا تحویل آن‌ها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امکان‌پذیر انجام می‌شود.

  • کارفرما: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • آدرس کارفرما: تهران- خیابان شیخ بهائی شمالی- پلاک 144- ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • موضوع خدمات مشاوره: ارائه‌ی خدمات فنی- تخصصی و مدیریت طرح (MC) طرح مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب
  • گواهینامه‌ی معتبر صلاحیت و زمینه‌ی تخصصی مورد نیاز: متقاضیان می‏بایست جهت شرکت در فرآیند انتخاب مشاور دارای گواهی صلاحیت معتبر مدیر طرح در زمینه‌ی ” نفت و گاز با تخصص واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی” یا رتبه‌ی یک مشاور در زمینه‌ی ” نفت و گاز با تخصص واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی” از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و گواهینامه‌ی صلاحیت ایمنی در همین زمینه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا  نامه‌ی معتبر مجوز شرکت در فرآیند)  باشند.
  •  
  • روش انتخاب مشاور: انتخاب مشاور با استفاده از آیین‌نامه‌ی خرید خدمات مشاوره بر مبنای روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (SQCB) می‌باشد.
  • امتیاز ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول:
  • کلیه‌ی شرکت‌کنندگان پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در مراحل بعدی فرآیند انتخاب مشاور می‌باشند. روش ارزیابی به صورت وزنی بر اساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت. حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی 60 امتیاز می‏باشد.
  • تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت اسناد:

  از تاریخ انتشار لغایت ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/10/13، صرفاً با مراجعه به درگاه سامانه‌ی تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) می‌باشد.

  • نحوه‌ی دریافت اسناد:
  • دریافت اسناد صرفاً از طریق درگاه ستاد به آدرسsetadiran.ir امکان‌پذیر بوده و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند به درگاه مزبور مراجعه نمایند.
  • در صورت عدم عضویت قبلی، لازم است مراحل ثبت نام در سایت یاد شده تا دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت درفرآیند ارزیابی توسط متقاضی محقق شود. (اطلاعات تماس 02141934 – 02188969737 – 02185193768)
  • این آگهی در تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس nipc.ir در دسترس و قابل رؤیت می‏باشد.
  • تاریخ، مهلت و نشانی محل تحویل اسناد: مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی به صورت الکترونیکی تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1399/10/27 صرفاً از طریق درگاه سامانه‌ی تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) می‌باشد.

  روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

انتخاب پیمانکار "ارائه خدمات دفتری، امور خدماتی و نگهداشت تاسیسات دفاتر طرح پروپیلن اسلام آباد غرب"

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‌های معتبر دارای گواهینامه‌های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‌آید..

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دومرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار  ذی‌صلاح جهت ” مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی طرح جی‌تی‌پی‌پی اسلام آباد غرب” به صورت ای‌پی‌سی‌سی، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال متانول به پروپلین، 120 هزار تن در سال پلی‌پروپلین به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‌های معتبر درارای گواهینامه و شرایط ذکر شده در این فراخوان و اسناد ارزیابی جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‌آید.

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز جهت آماده سازی اراضی پروژه GTPP  

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب
پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز جهت آماده سازی اراضی پروژه
GTPP  به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ‌های معتبر دارای گواهینامه های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‌آید.

 

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

کد فراخوان ستاد: 2099092052000008 / مجوز شماره 1399/928 / نوبت اول

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینویسله از کلیه شرکت‌های معتبر دارای گواهینامه ‌های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرایند دعوت بعمل می‌آیدکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه الکترونیکی  دولت(ستاد) انجام می شود‌ . بند های این مناقصه مطابق تصویر زیر است و این آگهی در تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به به آدرس زیر در دسترس و قابل رویت است

 

www.nipc.ir

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

© IGPC – طرح تولید پلی ‌پروپلین از گاز طبیعی 

ارتباط با ما

    

۸۴۹۹۱: شماره تماس

 

۱۴۴نشانی:تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره

کد پستی:۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷

 GTPP@Nipc.ir : پست الکترونیک